Informacja dla kandydatów na 3,5 letnie niestacjonarne

studia studia z rolnictwa

Zapisy on line trwają do końca października 2022r. Początek zajęć
planowany jest w połowie października. Rejestrację można dokonać na
stronie:
https://rekrutacja.wsa.edu.pl/wsal-irk-app/ledge/view/irk.pub.Page#/
natomiast informacje na temat studiów na stronie:
https://wsa.edu.pl/kierunki-studiow/rolnictwo/rolnictwo-i-stopnia .
Jest to strona Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Szkoła od
01.10.2022r. Zmienia nazwę na Międzynarodowa Akademia Nauk
Stosowanych w Łomży.
Zajęcia na studiach inżynierskich będą na pierwszym roku odbywały się w
większości w systemie on line co dwa tygodnie. Natomiast ćwiczenia w
siedzibie szkoły w Rusocinie.
Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej,
zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-
chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania
produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany
do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do podjęcia pracy w
administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym.
Proponowane specjalności:
 Agrobiznes,
 Ochrona środowiska obszarów wiejskich,
 Doradztwo rolne.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl