TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

(5-letnie technikum)

 Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

 • eksploatacja, obsługa i naprawa maszyn rolniczych
 • eksploatacja, obsługa i naprawa pojazdów rolniczych,
 • podstawy techniki
 • marketing i zarządzanie firmą,
 • przygotowanie biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,
 • obsługa profesjonalnych programów komputerowych z wykorzystaniem zasobów Internetu,
 • sprawne posługiwanie się językiem obcym, w tym zawodowym,
 • obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Ponadto  uzyskujesz:

 • prawo jazdy kat. „B”;
 • prawo jazdy kat. „T”

 Jakich przedmiotów się uczysz w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki?

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • obróbka materiałów
 • pojazdy rolnicze
 • maszyny rolnicze
 • eksploatacja maszyn rolniczych
 • eksploatacja pojazdów rolniczych
 • użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • działalność gospodarcza, komunikacja społeczna i organizacja pracy w zespole
 • język obcy zawodowy

 Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
 • może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.
 • może prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.

Dlaczego warto wybrać zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie?

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach na terenie szkoły!!!
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki dydaktyczne, kółka zainteresowań,
 • prawo jazdy kat. T oraz B – nieodpłatne,
 • autodrom do nauki jazdy,
 • internat,

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl