Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe

z rolnictwa w Rusocinie

Informacje ogólne:
Studia Podyplomowe z Rolnictwa skierowane są do absolwentów studiów wyższych
kierunków innych niż Rolnictwo. Słuchaczami mogą być również osoby
bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzający nabyć ziemię lub przejąć
gospodarstwo po rodzicach.
Celem studiów jest doskonalenie umiejętności osób pracujących w szerokim
otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego).
Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego
oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i
funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie
zgodnie z prawem unijnym.
 Program studiów:
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa – 30h, Technologie uprawy roli i roślin
– 30h, Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt – 30h, Łąkarstwo z elementami
nasiennictwa –15h, Zasady chowu zwierząt gospodarskich – 30h, Ekonomika i
organizacja gospodarstw rolnych – 15h, Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE
– 15h, Technika rolnicza – 15h, Rachunkowość rolnicza – 15h, Ochrona roślin –
15h, Informatyka w agrobiznesie – 15h, Agroturystyka z ekologią – 15h, Postęp
biologiczny w rolnictwie – 15h
 Dofinansowanie:
Można starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania muszą być zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę. W tym roku o dofinansowanie mogą starać się (bez względu na
wiek, jak to było w poprzednich latach):
 mikroprzedsiębiorcy – 100% dofinansowania,
 pozostałe firmy/instytucje – 80% dofinansowania.
Czas trwania: 2 semestry (13 zjazdów w ciągu dwóch semestrów; sobota –
niedziela).
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 250,
Opłaty: 3000 zł + wpisowe 100zł
Rejestracja on line: https://wsa.edu.pl/rekrutacja/rusocin

 

Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na
studiach podyplomowych z Rolnictwa w Rusocinie

w roku akademickim 2022/23

1. dr inż. Sławomir Niecko
Łąkarstwo z elementami nasiennictwa: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Agroturystyka z ekologią: wykłady 5 godz. ćwiczenia -5 godzin
2. dr inż. Daniel Roszak
Ekonomika i Organizacja gospodarstw rolnych: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Rachunkowość rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
3. dr inż. Andrzej Baranowski
Zasady chowu zwierząt gospodarskich: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin
Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin
4. dr inż. Sławomir Bieliński
Postęp biologiczny w rolnictwie: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin
5. mgr inż. Krzysztof Niecko
Technika rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Informatyka w agrobiznesie: wykłady 5 godz. ćwiczenia -5 godzin
6. mgr inż. Marek Urbanek
Technologie uprawy roli i roślin: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin
7. dr inż. Andrzej Borusiewicz
Informatyka w agrobiznesie: wykłady 5 godz
8. dr inż. Tadeusz Bąkowski
Ochrona roślin: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
9. dr Grzegorz Grzelak
Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE: wykłady 10 godz. ćwiczenia -10 godzin

 

Proponowane terminy zjazdów

studia podyplomowe
w roku 2022-23

1. 22-23. 10. 2022r.
2. 05-05. 11. 2022r.
3. 19-20. 11. 2022r.
4. 02-03. 12. 2022r.
5. 16-17. 12. 2022r.
6. 07.08. 01. 2023r.
7. 21-22. 01. 2023r.
8. 04-05. 02. 2023r.
9. 18-19. 02. 2023r.
10.04-05. 03. 2023r.
11.18-19. 03. 2023r.
12.01-02. 04. 2023r.
13.18-19. 04. 2023r.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl