PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

(3-letnia specjalna szkoła branżowa I stopnia)

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

 • sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów
 • sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb, mącznych, ciast, deserów,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
 • realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności,
 • wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;

 Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii?

 • technologia gastronomiczną z towaroznawstwem,
 • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język obcy zawodowy,
 • zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracownik pomocniczy gastronomii znajdzie zatrudnienie w:

 • barach szybkiej obsługi
 • punktach małej gastronomii jak: szpitale, szkoły przedszkola, internaty, stołówki
 • restauracjach i kawiarniach hotelowych
 • zakładach gastronomicznych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych

Pracownik pomocniczy gastronomii to kierunek utworzony decyzją MEN w 2019 r. dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Nasza szkoła posiada bogato wyposażone w profesjonalny sprzęt pracownie, w których odbywają się zajęcia praktyczne, prowadzone przez dobrze wykształconych i doświadczonych nauczycieli.

Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w miłej i przyjaznej atmosferze.

Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonego internatu.         

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl