PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

(3-letnia specjalna szkoła branżowa I stopnia)

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania:

  • prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
  • prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
  • prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
  • prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT. 05 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

 Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej?

  • bezpieczne wykonywanie prac pomocniczych w hotelarstwie,
  • prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego,
  • prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego,
  • kompetencje społeczne pracownika pomocniczego obsługi hotelowej,
  • zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Hotelu „Górski” w Pruszczu Gdańskim.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w m.in. hotelach, motelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to kierunek utworzony decyzją MEN dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Naszym uczniom zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej atmosferze.

Symbol cyfrowy zawodu 911205

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl