MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(3-letnia szkoła branżowa I stopnia)

 Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

 • przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzanie i ustawianie zbieżności kół pojazdu;
 • kontrolowanie i ustawianie świateł pojazdu;
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawianie i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • mycie oraz czyszczenie części i podzespołów,
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych?

 • budowa pojazdów samochodowych
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów
 • naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • przepisy ruchu drogowego
 • działalność gospodarcza, komunikacja społeczna i organizacja pracy w zespole
 • język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Uzdolnienia i zainteresowania techniczne, zdolność koncentracji, cierpliwość, wytrzymałość i umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami. Dobry zmysł orientacji przestrzennej i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 • praca w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, fabrykach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach naprawczych,
 • możesz założyć własny warsztat.

Dlaczego warto wybrać zawód mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (VW, Skoda, Renault, Mercedes, Volvo, Opel),
 • zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych prowadzona jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki dydaktyczne, kółka zainteresowań,
 • prawo jazdy kat. B – nieodpłatne,
 • autodrom do nauki jazdy,
 • internat,

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl