1. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych w programie nauczania mają naukę jazdy na:

  • kat „B”

2. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w programie nauczania mają naukę jazdy na:

  • kat „B”
  • kat „T”
  • obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego

3. Uczniowie Technikum dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w programie nauczania mają naukę jazdy na:

  • kat „B”
  • kat „T”
  • obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego

Zajęci teoretyczne odbywają się w klasie pierwszej i drugiej w bardzo dobrze wyposażonej pracowni przepisów ruchu drogowego spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.

Zajęcia praktyczne (jazdy) odbywają się:
na kat „T- ciągnikiem rolniczym Zetor Proxima z przyczepą dwuosiową na placu manewrowym spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r,

na kat „B” – samochodem osobowym - Fiat Grande Punto,

obsługa i eksploatacja kombajnu zbożowego - kombajnem BS 5110.

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl