PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

 (3-letnia specjalna szkoła branżowa I stopnia)

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

 • wykonywanie prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego;
 • realizowanie prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • realizowanie prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów; wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie pracownika pomocniczego ślusarza?

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy rysunku technicznego
 • podstawy ślusarstwa
 • podstawy obróbki skrawaniem
 • podstawy naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń
 • język obcy zawodowy
 • zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracownik pomocniczy ślusarza może podejmować pracę:

 • jako pomocnik na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych,
 • jako pomocnik montera i konserwatora elementów maszyn i urządzeń.
 • jako pracownik pomocniczy ślusarza pracuje przeważnie w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki

Dlaczego warto wybrać zawód pomocnika ślusarza w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie?

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach na terenie szkoły!!!
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki dydaktyczne, kółka zainteresowań,
 • internat.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl