Lista podręczników do przedmiotów ogólnych na rok szkolny 2022/2023

dla klas pierwszych technikum

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„Ponad słowami klasa 1 część 1.1 oraz część 1.2” wyd. Nowa Era

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

„Focus 2 second edition”,

S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson, podręcznik

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

„Effekt 1”, wyd.WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

„Historia. Podręcznik dla klasy 1. Zakres podstawowy.”, R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza, wyd. WSiP

 

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

„Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla klasy 1 technikum 1945-1979”, W. Roszkowski, wyd. WSiP

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

6.       

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 „Krok w przedsiębiorczość”, Nowa Era

 

7.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 1.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. zakres podstawowy, R. Malarz, M. Więckowski, Nowa Era

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

8.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 1.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh

W klasie z rozszerzonym programem z geografii;

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

9.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek,  wyd. Nowa Era

„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era

 

„Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”,  B. Januszewska-Hasiec, R. Stencel, A. Tyc

 

 

 

 

 

 

w klasie z rozszerzonym programem biologii

10.   

CHEMIA

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

 

Dla klasy technik hotelarstwa, technik mechatronik, technik mechanizacji rolnictwa

11.   

FIZYKA

„Fizyka 1, Podręcznik dla Liceum i technikum, zakres podstawowy”, wyd. WSiP

 

12.   

MATEMATYKA

„MATeMAtyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”, D. Ponczek, L. Chańko, W. Babiański, K. Wej wyd. Nowa Era, rok wydania 2019

 

„MATeMAtyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej,

wyd. Nowa Era, rok wydania 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W klasie z rozszerzonym programem z matematyki

13.   

INFORMATYKA

„Informatyka na czasie kl. 1. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

14.   

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

„Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej – zakres podstawowy,  B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

 

 

Lista podręczników do przedmiotów ogólnych na rok szkolny 2022/2023

dla klas pierwszych szkoły branżowej I  stopnia

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„To się czyta” część 1, wyd. Nowa Era

 

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

„Focus 2 second edition”, S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

„Genau! Plus 1”, wyd. LektorKlett

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

„Historia. Klasa 1. dla absolwentów szkoły podstawowej”,  J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. Operon

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

„Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla klasy 1 technikum 1945-1979”, W. Roszkowski, wyd. WSiP

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

6.       

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Krok w przedsiębiorczość” Nowa Era

 

7.       

GEOGRAFIA

materiały własne nauczyciela, pomocniczo  seria „Oblicza geografii”

 

8.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

klasy w zawodzie kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

9.       

CHEMIA

„Chemia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, A. Sikorski, wyd. Operon

 

klasy w zawodzie kucharz,

10.   

FIZYKA

„Fizyka 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, wyd. Operon

 

oprócz klas w zawodzie kucharz

11.   

MATEMATYKA

„To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia”, K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era

 

12.   

INFORMATYKA

„Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia: Informatyka”, W. Hermanowski, wyd. Operon

 

13.   

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

„Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej – zakres podstawowy,  B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych:

Technik mechatronik

„ Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych”, wyd. WSiP

 „Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów  mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

„Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

Mechanik pojazdów samochodowych:

Diagnostyka pojazdów samochodowych” M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński,

 „Naprawa pojazdów samochodowych” S. Orzełowski, St. Kowalczyk

Silniki pojazdów samochodowych”, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

„Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1 i2” K. Pachocki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

 

Kucharz:

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowywanie i wydawanie dań. Kwalifikacja HGT.02. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz. Część 1”, M. Konarzewska, wyd. WSiP

„ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”, A. Kasperek, M. Kondratowicz, wyd. WSiP

Mechatronik:

„Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów  mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

„Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

 

Podręczniki dla pozostałych zawodów zostaną podane przez nauczycieli po rozpoczęciu roku szkolnego.

Na początku września w szkole zostanie zorganizowany kiermasz podręczników używanych.

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas drugich technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„Ponad słowami. Klasa 2.” Część 2.1 oraz część 2.2, wyd. Nowa Era

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

„Focus 2 second edition”, S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

„Effekt 1” (kontynuacja)

 wyd.WSiP

“Effekt 2”, wyd. WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

„Historia. Podręcznik dla klasy 2. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, wyd. WSiP

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

6.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era

 

„Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”, D. Kaczmarek, T. Otręba, R. Stencel, A. Tyc

 

 

 

 

 

 

 

w klasie z rozszerzonym programem biologii

7.       

CHEMIA

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy.” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

 

8.       

FIZYKA

„Fizyka 1. Podręcznik dla liceum i technikum, Zakres podstawowy”, wyd. WSiP

 

9.       

MATEMATYKA

„MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, D. Ponczek, L. Chańko, W. Babiański, J. Czarnowska, G. Janocha, wyd. Nowa Era

 

„MATeMAtyka 2.” Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy I rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

Uczniowie zaopatrują się w podręcznik po skończeniu książki z kl. 1

 

 

 

 

W klasie z rozszerzonym programem z matematyki

10.   

INFORMATYKA

„Informatyka na czasie kl. 2. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas trzecich technikum

(5-letnie po szkole podstawowej)

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„Ponad słowami klasa 3” część 3.1, 3.2, wyd. Nowa Era

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

“Focus 3. Second edition.”, S. Kay, V. Jones,

wyd. Pearson

podręcznik

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

“Effekt 3” wyd.WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

„Historia. Podręcznik dla klasy 3. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, P. Szlanta, wyd. WSiP

 

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 3.  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

6.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

7.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”,  F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek,  W. Zamachowski, S. Krawczyk,  wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, B. Grądzki, D. Kaczmarek, A. Tyc

W klasie z rozszerzonym programem z biologii

8.       

CHEMIA

„To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

 

9.       

FIZYKA

Fizyka 2, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

10.   

MATEMATYKA

„Matematyka 3.” Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Zakres podstawowy i rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era, rok wydania 2021

Uczniowie zaopatrują się w podręcznik po skończeniu książki z klasy 2

 

 

w klasach z rozszerzonym programem matematyki

11.   

INFORMATYKA

„Informatyka na czasie kl. 3. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas czwartych technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„Ponad słowami klasa 4” , wyd. Nowa Era

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

I semestr - Kontynuacja “Focus 3. Second edition.”, S. Kay, V. Jones,

wyd. Pearson

II semestr – Repetytorium maturalne, wyd. Pearson

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

“Effekt 3” wyd.WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

Historia cz. 4, wyd. WSiP

 

Podręcznik w trakcie zatwierdzania przez MEN

5.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 3.  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy”, Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Prosimy

6.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

7.       

BIOLOGIA

„Biologia na czasie 4. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”,  F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 4. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, B. Grądzki, A. Krotke, A. Tyc

W klasie z rozszerzonym programem z biologii

8.       

CHEMIA

„To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

 

9.       

FIZYKA

„Fizyka 3, zakres podstawowy”, wyd. WSiP

klasa IV G

 

10.   

MATEMATYKA

„Matematyka 4. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

 

W klasach z rozszerzonym programem matematyki

 

Uczniowie zaopatrują się w podręcznik po skończeniu książki z klasy 3

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas drugich

szkoły branżowej  I  stopnia

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„To się czyta część 2”

wyd. Nowa Era

 

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

„Focus 2 second edition”, S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik

 

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

„Genau! Plus 2”, wyd. LektorKlett

podręcznik i ćwiczenia

 

4.       

HISTORIA

„Historia. Klasa 2. Dla absolwentów szkoły podstawowej”,  J. Ustrzycki, M. Ustrzycki, wyd. Operon

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

GEOGRAFIA

Materiały własne nauczyciela, pomocniczo seria „Oblicza geografii”

 

 

6.       

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

7.       

CHEMIA

„Chemia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, A. Sikorski, wyd. Operon

 

8.       

FIZYKA

Fizyka 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia,  wyd. Operon

Oprócz klas w zawodzie kucharz

9.       

MATEMATYKA

„To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia”, K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas trzecich

szkoły branżowej I stopnia

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

10.   

JĘZYK POLSKI

„To się czyta część 3”

wyd. Nowa Era

 

 

11.   

JĘZYK ANGIELSKI

„Focus 2 second edition”,

S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik

 

12.   

JĘZYK NIEMIECKI

„Genau! Plus 2”, wyd. LektorKlett

podręcznik i ćwiczenia

 

13.   

HISTORIA

„Historia dla klasy 3 dla absolwentów szkoły podstawowej.”,M, J. Ustrzycki, wyd. Operon

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem do początku roku szkolnego

14.   

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„Wiedza o społeczeństwie dla szkoły branżowej I stopnia”, Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska, wyd. Operon

 

15.   

GEOGRAFIA

Materiały własne nauczyciela, pomocniczo seria „Oblicza geografii”

 

16.   

BIOLOGIA

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

17.   

CHEMIA

„Chemia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, M.B. Szczepaniak, wyd. Operon

 

18.   

FIZYKA

Fizyka 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, wyd. Operon

 

oprócz klas w zawodzie kucharz

19.   

MATEMATYKA

„To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia”, K. Wej, W. Babiański, wyd. Nowa Era

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2022/2023 dla klas czwartych technikum (4-letnie po gimnazjum)

L.p.

Przedmiot

Technikum 4-letnie

po gimnazjum

Uwagi

1.       

JĘZYK POLSKI

„Ponad słowami” część 3

wyd. Nowa Era

 

2.       

JĘZYK ANGIELSKI

„Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni. Język angielski. Poziom podstawowy”, M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler,  wyd. Pearson

 

 

3.       

JĘZYK NIEMIECKI

„Alles klar 2/3 neu” wyd.WSiP (kontynuacja)

podręcznik i ćwiczenia

 

 

4.       

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

„Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, T.Maćkowski,  wyd. Nowa Era

 

„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”, I. Janicka, wyd. Nowa Era

 

„Wojna i wojskowość”, J. Centek, wyd. Nowa Era

 

„Europa i świat”, K. Kłodziński, T. Krzemiński, wyd. Nowa Era

 

prosimy o wstrzymanie się  z zakupem do początku roku szkolnego

5.       

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

„W centrum uwagi – zakres rozszerzony cz. 2”, S. Drelich, A. Janicki, E. Martinek wyd. Nowa Era

 

„W centrum uwagi cz. 3”, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, L. Węgrzyn-Odzioba, wyd. Nowa Era

W klasie z rozszerzonym programem wos

 

kl.  4 TH

6.       

GEOGRAFIA

„Oblicza geografii 3. Poziom rozszerzony.”, M. Więckowski, R. Malarz, wyd. Nowa Era

 

W klasie 4 technik hotelarstwa

7.       

CHEMIA

„To jest chemia 2 Chemia organiczna Zakres rozszerzony”, M. Litiwn, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska Wyd. Nowa Era

Klasa IV Technikum Żywienia

8.       

FIZYKA

„Zrozumieć fizykę część 3 – zakres rozszerzony”, wyd. Nowa Era

 

W klasie z rozszerzonym programem z fizyki

9.       

MATEMATYKA

„MaTeMatyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, Poziom rozszerzony,  W. Babiański, Wej,  wyd. Nowa Era

 

 

„Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

 

W klasie z rozszerzonym programem z matematyki

 

 

 

klasa technik żywienia i technik hotelarstwa

 

 

 

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

klasy pierwsze technikum 5-letnie

przedmioty ogólnokształcące

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami zakres podstawowy i rozszerzony” , wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 2 second edition” wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt” podręcznik i ćwiczenia wyd. WSiP

WIEDZA O KULTURZE

Spotkania z kulturą” wyd. Nowa Era

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 1. Zakres podstawowy.”, R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza, wyd. WSiP

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 1” zakres podstawowy, R. Malarz, M. Wieckowski, wyd. Nowa Era

BIOLOGIA

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

CHEMIA

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

FIZYKA

Fizyka 1, zakres podstawowy”, wyd. WSiP

MATEMATYKA

Matematyka 1” zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, wyd. Nowa Era

INFORMATYKA

Informatyka na czasie”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

klasy pierwsze szkoły branżowej - przedmioty ogólnokształcące

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

JĘZYK POLSKI

To się czyta”, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

nauczany w zawodach:

-kucharz

- pracownik obsługi hotelowej

-mechatronik

podręcznik zostanie wybrany po testach diagnostycznych

JĘZYK NIEMIECKI

nauczany w zawodach:

-mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

-mechanik pojazdów samochodowych

-elektryk

Genau Plus 1” wyd. Lektor Klett

HISTORIA

Historia” dla szkoły branżowej, J. , M. Ustrzyccy, wyd. Operon

MATEMATYKA

To się liczy- podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia”, K. Wej, W. Babiański, Nowa Era

INFORMATYKA

Informatyka”. W. Hermanowski, wyd. Operon

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

 

Przedmioty zawodowe:

Technik mechatronik

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych”, wyd. WSiP

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

Technika w rolnictwie: A. Kilka, wyd. REA

Mechanik pojazdów samochodowych:

Podstawy elektrotechniki i elektroniki” Marian Doległo, Wydawnictwo komunikacji i łączności . Warszawa

Diagnostyka pojazdów samochodowych” M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński,

Naprawa pojazdów samochodowych” S. Orzełowski, St. Kowalczyk

Silniki pojazdów samochodowych”, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1 i2” K. Pachocki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Kucharz:

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań cz.I, cz. II”, M. Konarzewska, wyd. WSiP

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”, A. Kasperek, M. Kondratowicz wyd. WSiP

Mechatronik:

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

Pozostałe podręczniki zawodowe zostaną podane we wrześniu

 

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących dla klas wyższych:

 

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klas drugich technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami. Klasa 2.” Część 2.1 oraz część 2.2, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 2 second edition”, S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik i ćwiczenia

 

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt 1” (kontynuacja)

wyd.WSiP

Effekt 2”, wyd. WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 2. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, wyd. WSiP

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Materiały własne nauczyciela

 

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy. T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh

Podręcznik nie jest obowiązkowy

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

CHEMIA

 

 

Informacja zostanie podana we wrześniu 2021

FIZYKA

Fizyka 1. Zakres podstawowy”, wyd. WSiP

 

 

MATEMATYKA

MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy I rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

 

INFORMATYKA

Informatyka na czasie kl. 2. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klas trzecich technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami klasa 3” część 3, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 3. Second edition.”, S. Kay, V. Jones,

wyd. Pearson

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt 2” (kontynuacja)

Effekt 3” wyd.WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 3. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, P. Szlanta, wyd. WSiP

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Materiały własne nauczyciela

 

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy”, Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Podręcznik nie jest obowiązkowy

BIOLOGIA

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

BIOLOGIA

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowka, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era

W klasie z rozszerzonym programem z biologii

CHEMIA

 

 

Informacja zostanie podana we wrześniu 2021

FIZYKA

Fizyka 2, zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

 

MATEMATYKA

Matematyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

Uczniowie zaopatrują się w podręcznik po skończeniu książki z klasy 2

INFORMATYKA

Informatyka na czasie kl. 3. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl