MECHATRONIK

MECHATRONIK

(3-letnia szkoła branżowa I stopnia)

Mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do branży elektroniczno-mechatronicznej. Uczniowie podczas trzyletniej nauki nabywają umiejętności z dziedziny mechaniki i elektroniki.

 Jakie zdobywasz umiejętności podczas zajęć?

 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechatronika?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w mechatronice
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Pracownia miernictwa pomiary elektryczne
 • Pracownia miernictwa pomiary geometryczne
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru,
 • w małych firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • w serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne                      oraz świadczące naprawy w zakładach pracy,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw  i konserwacji urządzeń powszechnego użytku.

Dlaczego warto wybrać zawód mechatronika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie?

 • zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach na terenie szkoły!!!
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki dydaktyczne, kółka zainteresowań,
 • internat,

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl